تبلیغات
دانلود فایل جزوه و کتاب دانشجویی

سیاست, جنایی, ایران, در, خصوص, سقط, جنین   
سیاست جنایی ایران در خصوص سقط جنین

سیاست جنایی ایران در خصوص سقط جنین

سقط جنین همواره نزد صاحب­نظران حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع­های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است. سقط جنین یک از راه­های جلوگیری از تولد ناخواسته کودکان، که از جانب والدین آنها صورت می­گیرید. سقط جنین در جوامع مختلف شرایط خاص و ویژه خود را دارد همان طور که در قانون کشور ما که مطابق شرع اسلام می­باشد سقط جنین جرم انگاری شده و برای انجام آن نیز مجازاتی را نیز در نظر گرفته اما به مرور زمان سقط جنین درمانی را تحت شرایط قانونی پذیرفته است که البته داری کاستی­هایی می­باشد ازجمله عدم در نظر گرفتن سقط جنین ناشی از زنای به عنف و اکراه که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. از طرفی، برخی از فمنیست­ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین و بررسی انواع آن، خلاءهای قانونی موجود نسبت به شرایط مادر و فرزند و ارائه راه کارهایی در این زمینه پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحات: 17 صفحه
فرمت:ورد


فهرست مطالب    ‌د
فصل 1-    کلیات مسئله    5
1-1-    مقدمه.................    5
1-2-    تاریخچه سقط جنین در ایران    6
1-3-    مفاهیم و تعریف    8
1-3-1-    تعریف جنین........................................    8
1-3-2-    تعریف سقط جنین    8
1-4-    سقط جنین از نظر حقوق ایران    9
1-5-    مجازات سقط جنین در ایران    9
1-5-1-    مجازات افراد غیرمتخصص    9
1-5-2-    مجازات افراد متخصص    10
1-5-3-    مجازات سقط جنین توسط مادر    10
1-5-4-    مجازات سقط جنین غیر عمدی ) شبه عمد و خطای محض(    10
1-6-    وجود جنین یا حامله بودن زن    11
1-7-    رفتار مرتکب    12
1-8-    سقط جنین عمدی موضوع ماده 622ق.م.ا (تعزیرات)    13
1-9-    سقط جنین عمدی موضوع ماده 624 ق.م.ا (تعزیرات)    14
1-10-    سقط جنین عمدی موضوع ماده 623 ق.م.ا (تعزیرات)    15
1-11-    نتیجهگیری    16
مراجع..................    18


                  دانلود فایل
برچسب ها : سیاست جنایی ایران در خصوص سقط جنین سیاست جنایی ایران در خصوص سقط جنین سقط جنین همواره نزد صاحب­نظران حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع­های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است. سقط جنین یک از راه­های جلوگیری از تولد ناخواسته کودکان , که از جانب والدین آنها صورت می­گیرید. سقط جنین در جوامع مختلف شرایط خاص و ویژه خود را دارد همان طور که در قانون کشور ما که مطابق شرع اسلام می­باشد سقط جنین جرم انگاری شده و برای انجام آن نیز مجازاتی را نیز در نظر گرفته اما به مرور زمان سقط جنین درمانی را تحت شرایط قانونی پذیرفته است که البته داری کاستی­هایی می­باشد ازجمله عدم در نظر گرفتن سقط جنین ناشی از زنای به عنف و اکراه که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. از طرفی , برخی از فمنیست­ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین و بررسی انواع آن , خلاءهای قانونی موجود نسبت به شرایط مادر و فرزند و ارائه راه کارهایی در این زمینه پرداخته خواهد شد. تعداد صفحات: 17 صفحه فرمت:ورد فهرست مطالب ‌د فصل 1- کلیات مسئله 5 1-1- مقدمه................. 5 1-2- تاریخچه سقط جنین در ایران 6 1-3- مفاهیم و تعریف 8 1-3-1- تعریف جنین........................................ 8 1-3-2- تعریف سقط جنین 8 1-4- سقط جنین از نظر حقوق ایران 9 1-5- مجازات سقط جنین در ایران 9 1-5-1- مجازات افراد غیرمتخصص 9 1-5-2- مجازات افراد متخصص 10 1-5-3- مجازات سقط جنین توسط مادر 10 1-5-4- مجازات سقط جنین غیر عمدی ) شبه عمد و خطای محض( 10 1-6- وجود جنین یا حامله بودن زن 11 1-7- رفتار مرتکب 12 1-8- سقط جنین عمدی موضوع ماده 622ق.م.ا (تعزیرات) 13 1-9- سقط جنین عمدی موضوع ماده 624 ق.م.ا (تعزیرات) 14 1-10- سقط جنین عمدی موضوع ماده 623 ق.م.ا (تعزیرات) 15 1-11- نتیجهگیری 16 مراجع.................. 18 دانلود فایل ,


ادامه مطلب...