تبلیغات
دانلود فایل جزوه و کتاب دانشجویی

پاورپوینت, مدیریت, تغییر, و ,نوآوری, و ,استراتژیهای, تغییر , و ,تحول ,سازمان   
پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر  و تحول سازمان

پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر  و تحول سازمانپاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر  و تحول سازمان
،89 اسلاید،pptx
این پاورپوینت در مورد مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر  و تحول سازمان در 89 اسلاید زیبا می باشدüتحول سازمانی عموماً دو هدف اساسی را دنبال می كند:
.1همساز كردن سازمان با نیازهای محیطی.
.2تغییر رفتار كاركنان و همسو ساختن آنها با نیازهای نو.

سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند ، این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد .

   تغییر یک واقعیت سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکی از کارهای هر مدیری می باشد.

   تحولات در یک سازمان نیاز به یک تسهیل کننده دارد . افرادی  که به عنوان کاتالیزور عمل می کنند و مسؤلیت مدیریت فرآیند تغییر وتحول را می پذیرند عامل یا عوامل تغییر نامیده می شوند .

   عامل تغییر می تواند مدیر ، کارمند یا افراد خارج از سازمان (که به عنوان یک مشاور در آن سازمان به کار مشغول هستند ) باشد.

      محیط هم نا مطمئن است و هم پویا ، سازمان را به مثابه قایق کوچکی می بیند که رودخانه ای خروشان را طی می کند ،مسافران این قایق افرادی هستند که با هم سفر نکرده اند، همه با رودخانه ناآشنا هستند قصد خود را نمی دانند ، در این رودخانه تغییر طبیعی و مدیریت تغییر فرآیندی مداوم است.

   تغییر برنامه ای : کوشش آگاهانه و کلی در اداره رویدادها جهت      دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده.

   تغییر خودجوش: برای بوجود آمدن این قبیل تغییر کوشش عمدی صورت نمی گیرد ، در اکثر موارد تغییرات خودجوش نتیجه مقابله و واکنش به آشفتگی هائی است که از رویدادها ناشی می گردد.

   تغییر تکاملی: شامل کل دگرگونیهای بزرگ و کوچکی است که در بلند مدت در یک سازمان رخ  دانلود فایل
برچسب ها : پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر و تحول سازمان پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر و تحول سازمانپاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر و تحول سازمان , 89 اسلاید , pptx این پاورپوینت در مورد مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر و تحول سازمان در 89 اسلاید زیبا می باشدüتحول سازمانی عموماً دو هدف اساسی را دنبال می كند: .1همساز كردن سازمان با نیازهای محیطی. .2تغییر رفتار كاركنان و همسو ساختن آنها با نیازهای نو. سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند , این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد . تغییر یک واقعیت سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکی از کارهای هر مدیری می باشد. تحولات در یک سازمان نیاز به یک تسهیل کننده دارد . افرادی که به عنوان کاتالیزور عمل می کنند و مسؤلیت مدیریت فرآیند تغییر وتحول را می پذیرند عامل یا عوامل تغییر نامیده می شوند . عامل تغییر می تواند مدیر , کارمند یا افراد خارج از سازمان (که به عنوان یک مشاور در آن سازمان به کار مشغول هستند ) باشد. محیط هم نا مطمئن است و هم پویا , سازمان را به مثابه قایق کوچکی می بیند که رودخانه ای خروشان را طی می کند , مسافران این قایق افرادی هستند که با هم سفر نکرده اند ,


ادامه مطلب...