تبلیغات
دانلود فایل جزوه و کتاب دانشجویی

خلاصه, کتاب, یادگیری, و ,نظریه های, یادگیری, در ,روانشناسی,-در, 80 ,صفحه-docx   
خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی-در 80 صفحه-docx

خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی-در 80 صفحه-docx

خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست
مقدمه. 5
مراحل شكل گیری و بازیابی حافظه. 5
طبقه بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت.. 7
مركز حافظه در مغز كجاست.. 8
حافظه کوتاه مدت.. 12
یک آزمایش ساده برای تعیین فراخنای حافظه. 12
حافظه دراز مدت.. 12
حافظه حسی. 13
رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.. 14
تمایز روانشناختی. 14
تمایز زیست‌شناختی. 14
تعریف تربیتی هوش.. 15
تعریف تحلیلی هوش.. 15
تعریف کاربردی هوش.. 15
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش.. 16
عوامل موثر بر هوش.. 16
انواع آزمونهای هوش.. 17
طبقات هوش.. 17
سیر تحولی و رشد 17
نظریات رفتاری.. 18
نظریات شناختی. 18
نقش و تاثیر در زندگی. 18
ارتباط با سایر مباحث.. 19
کاربردها 19
نقش و تاثیر در زندگی. 20
مراحل اصلی حافظه. 21
اساس زیستی مراحل حافظه. 21
فراموشی و مراحل حافظه. 22
چشم انداز بحث.. 22
علل فراموشی. 23
فراموشی به عنوان یک اختلال. 24
درمان فراموشی. 25
تعریف آموزش.. 25
حافظه چیست.. 26
تفاوت یادگیری با تفكر. 29
تجربه گرایی. 30
ضرورت یا عدم ضرورت تقویت.. 31
نظریه ادوین ری گاتری.. 31
محرك های ناشی از حركت.. 33
خاموشی و فراموشی. 33
مفهوم تقویت و تنبیه. 34
مفهوم قصد 35
نظریه گشتالت.. 35
نظریه میدانی لوین. 37
مفهوم یادگیری.. 37
قوانین سازمان یابی. 38
قانون مجاورت.. 38
قانون یا اصل شكل و زمینه. 39
قانون یا اصل ترمیم 39
مفهوم فراموشی. 40
نظریه یادگیری علامتی تولمن. 41
رفتار یكپارچه. 42
یادگیری و خاموشی نهفته. 44
انتظار تقویت.. 44
انواع یادگیری.. 44
رفتار خرافی. 47
تقویت ثانوی.. 48
تنبیه چیست؟. 50
مفهوم جبر متقابل. 54
خود تنظیمی رفتار. 54
خودكارآمدی و عملكرد 54
عملكرد اخلاقی. 55
كاربردهای نظریه بندورا 55
نظریه بندورا در یك نگاه 55
مهمترین نقاط ضعف نظریه پردازش اطلاعات.. 56
تعریف واژه اطلاعات.. 56
تعریف واژه كنترل. 56
مفهوم پسخوراند 56
علم آدم مصنوعی. 58
نظریه اطلاع یا خبر. 59
نظریه ثرندایك. 61
نظریه شرطی سازی كلاسیك. 63
نظریه دونالد آ ، نورمن. 73
منابع. 77
                           مقدمه
یادگیری اساس فهم رفتار است. از آنجایی که اکثریت رفتارهای آدمیان یاد گرفته می‌شوند، بررسی اصول  دانلود فایل
برچسب ها : خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی-در 80 صفحه-docx خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی-در 80 صفحه-docx خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست مقدمه. 5 مراحل شكل گیری و بازیابی حافظه. 5 طبقه بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت.. 7 مركز حافظه در مغز كجاست.. 8 حافظه کوتاه مدت.. 12 یک آزمایش ساده برای تعیین فراخنای حافظه. 12 حافظه دراز مدت.. 12 حافظه حسی. 13 رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.. 14 تمایز روانشناختی. 14 تمایز زیست‌شناختی. 14 تعریف تربیتی هوش.. 15 تعریف تحلیلی هوش.. 15 تعریف کاربردی هوش.. 15 تاریخچه مطالعات مربوط به هوش.. 16 عوامل موثر بر هوش.. 16 انواع آزمونهای هوش.. 17 طبقات هوش.. 17 سیر تحولی و رشد 17 نظریات رفتاری.. 18 نظریات شناختی. 18 نقش و تاثیر در زندگی. 18 ارتباط با سایر مباحث.. 19 کاربردها 19 نقش و تاثیر در زندگی. 20 مراحل اصلی حافظه. 21 اساس زیستی مراحل حافظه. 21 فراموشی و مراحل حافظه. 22 چشم انداز بحث.. 22 علل فراموشی. 23 فراموشی به عنوان یک اختلال. 24 درمان فراموشی. 25 تعریف آموزش.. 25 حافظه چیست.. 26 تفاوت یادگیری با تفكر. 29 تجربه گرایی. 30 ضرورت یا عدم ضرورت تقویت.. 31 نظریه ادوین ری گاتری.. 31 محرك های ناشی از حركت.. 33 خاموشی و فراموشی. 33 مفهوم تقویت و تنبیه. 34 مفهوم قصد 35 نظریه گشتالت.. 35 نظریه میدانی لوین. 37 مفهوم یادگیری.. 37 قوانین سازمان یابی. 38 قانون مجاورت.. 38 قانون یا اصل شكل و زمینه. 39 قانون یا اصل ترمیم 39 مفهوم فراموشی. 40 نظریه یادگیری علامتی تولمن. 41 رفتار یكپارچه. 42 یادگیری و خاموشی نهفته. 44 انتظار تقویت.. 44 انواع یادگیری.. 44 رفتار خرافی. 47 تقویت ثانوی.. 48 تنبیه چیست؟. 50 مفهوم جبر متقابل. 54 خود تنظیمی رفتار. 54 خودكارآمدی و عملكرد 54 عملكرد اخلاقی. 55 كاربردهای نظریه بندورا 55 نظریه بندورا در یك نگاه 55 مهمترین نقاط ضعف نظریه پردازش اطلاعات.. 56 تعریف واژه اطلاعات.. 56 تعریف واژه كنترل. 56 مفهوم پسخوراند 56 علم آدم مصنوعی. 58 نظریه اطلاع یا خبر. 59 نظریه ثرندایك. 61 نظریه شرطی سازی كلاسیك. 63 نظریه دونالد آ , نورمن. 73 منابع. 77 مقدمه یادگیری اساس فهم رفتار است. از آنجایی که اکثریت رفتارهای آدمیان یاد گرفته می‌شوند , بررسی اصول دانلود فایل ,


ادامه مطلب...