تبلیغات
دانلود فایل جزوه و کتاب دانشجویی

پروژه, و ,تحقیق,-تعاریف, یادگیری, و, انواع, آن,در, روانشناسی   
پروژه و تحقیق-تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی

پروژه و تحقیق-تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی

این تحقیق در مورد تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد

-در 35صفحه-docx

فهرست
مقدمه. 3
چگونگی یادگیری اجتماعی. 4
پیشینه نظریه‌های یادگیری.. 5
بازگشت.. 6
یادگیری كاروری و جانشینی. 7
یادگیری و عملكرد 8
جنبه غریزی تقلید 8
جنبه رشدی تقلید 9
شرطی بودن تقلید 9
رفتار ابزاری بودن تقلید 10
انواع یادگیری.. 10
اختلال یادگیری.. 11
عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 11
نظریه‌های یادگیری.. 14
یادگیری چیست ؟ 14
خوگرفتن و حساس شدن. 15
بازتاب و غریزه 16
یک تعریف تغییر یافته از یادگیری.. 17
شرطی سازی وسیله ای.. 17
یادگیری و بقا 18
چرا به مطالعه یادگیری بپردازیم 18
اقسام یادگیری.. 21
خوگیری (habituation) 22
حافظه (memory) 23
تقلید (imitation. 23
دیدکلی. 23
ویژگی‌های یادگیری.. 24
تغییر در رفتار 24
پایداری نسبی. 24
توانایی‌های بالقوه 24
تجربه. 24
یادگیری یا وراثت.. 25
نظریه‌های یادگیری.. 25
تداعی گرایی (Associationism). 25
یادگیری اجتماعی (Social Learning). 25
شناخت گرایی (Cognitiveism). 26
حافظه و یادگیری.. 26
فیزیولوژی یادگیری و حافظه. 26
گستره روانشناسی یادگیری.. 27
چشم انداز این علم 27
شکلهای یادگیری.. 29
شرایط یادگیری.. 30
معیارهای یادگیری.. 30
خصایص یادگیری.. 31
یادگیری رسمی و اتفاقی. 32
عوامل مؤثر در فرایند یادگیری.. 32
منابع. 34

مقدمه
یادگیری کارکردیست که با آن، دانش، رفتار ها، توانمندی ها یا انتخاب های نو یا موجود به ترتیب درک یا تقویت و اصلاح میشوند، که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب داده ها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گستره ی تجارب منجر شود. توانایی یادگیری در دسترس انسان ها، جنبندگان و گیاهان و انواعی از ماشین ها قرار دارد. روند یادگیری در طول زمان، منحنی یادگیری را دنبال مینماید. یادگیری به صورت آنی انجام نمیشود، بلکه بر پایه دانسته های گذشته رشد میکند. بر همین پایه، دید ما یادگیری میتواند در راستای یک روند تعریف شود تا مجموعه ای از دانش شیوه ی انجام و گزاره هایی بر مبنای واقعیت باشند. یادگیری در نهایت به تغییراتی می انجامد که معمولا دائمی هستند.
یادگیری در انسان میتواند بخشی از فرایند تحصیل، توسعه فردی، و تمرینات باشد که ممکن است هدفمند یا به وسیله  دانلود فایل
برچسب ها : پروژه و تحقیق-تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی پروژه و تحقیق-تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی این تحقیق در مورد تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد -در 35صفحه-docx فهرست مقدمه. 3 چگونگی یادگیری اجتماعی. 4 پیشینه نظریه‌های یادگیری.. 5 بازگشت.. 6 یادگیری كاروری و جانشینی. 7 یادگیری و عملكرد 8 جنبه غریزی تقلید 8 جنبه رشدی تقلید 9 شرطی بودن تقلید 9 رفتار ابزاری بودن تقلید 10 انواع یادگیری.. 10 اختلال یادگیری.. 11 عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 11 نظریه‌های یادگیری.. 14 یادگیری چیست ؟ 14 خوگرفتن و حساس شدن. 15 بازتاب و غریزه 16 یک تعریف تغییر یافته از یادگیری.. 17 شرطی سازی وسیله ای.. 17 یادگیری و بقا 18 چرا به مطالعه یادگیری بپردازیم 18 اقسام یادگیری.. 21 خوگیری (habituation) 22 حافظه (memory) 23 تقلید (imitation. 23 دیدکلی. 23 ویژگی‌های یادگیری.. 24 تغییر در رفتار 24 پایداری نسبی. 24 توانایی‌های بالقوه 24 تجربه. 24 یادگیری یا وراثت.. 25 نظریه‌های یادگیری.. 25 تداعی گرایی (Associationism). 25 یادگیری اجتماعی (Social Learning). 25 شناخت گرایی (Cognitiveism). 26 حافظه و یادگیری.. 26 فیزیولوژی یادگیری و حافظه. 26 گستره روانشناسی یادگیری.. 27 چشم انداز این علم 27 شکلهای یادگیری.. 29 شرایط یادگیری.. 30 معیارهای یادگیری.. 30 خصایص یادگیری.. 31 یادگیری رسمی و اتفاقی. 32 عوامل مؤثر در فرایند یادگیری.. 32 منابع. 34 مقدمه یادگیری کارکردیست که با آن , دانش , رفتار ها , توانمندی ها یا انتخاب های نو یا موجود به ترتیب درک یا تقویت و اصلاح میشوند , که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب داده ها , عمق دانش , رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گستره ی تجارب منجر شود. توانایی یادگیری در دسترس انسان ها ,


ادامه مطلب...